(044) 360-91-44
Повторний

Лот: 604

Палац Культури ім. Ілліча, м. Дніпро, пр. С. Нігояна, 47, площею 18 802,30 м.кв.

Нежитлова нерухомість
електронні торги
Початкова ціна продажу, грн.:
11 761 865.64
Дата розміщення: 13.01.2017
Завершення прийому заявок: 27.01.2017 17:00:00
Старт: 31.01.2017 10:00:00
Завершення: 31.01.2017 12:00:00

Аукціон завершено.

Місце проведення аукціону: веб-сайт https://cda.com.ua


Оголошення

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів – прав вимоги за кредитами ПАТ «АКТАБАНК»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі

ПАТ «АКТАБАНК»:

 

Лот № 604

Найменування активу: Палац Культури ім. Ілліча, м. Дніпро, пр. С. Нігояна, 47, площею 18 802,30 м.кв.

Власник активу: ПАТ «АКТАБАНК»

Початкова ціна лоту: 11 761 865,64 (одинадцять мільйонів сімсот шістдесят одна тисяча вісімсот шістдесят п'ять) гривень 64 копійки​, в т.ч. ПДВ.

Публічний паспорт активу (посилання)http://torgi.fg.gov.ua:80/118105

Лот № 604 виставляється до продажу на повторні торги

Організатор аукціону: ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів», код ЄДРПОУ 34934987, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 97, тел. (044) 360-91-44, працює щоденно крім святкових та вихідних з 10.00 год. до 17.00 год., за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корпус В, 2 поверх, веб-сайт - https://cda.com.ua

Розмір реєстраційного внеску: 0,00 грн.

Розмір гарантійного внеску: 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, без ПДВ.

Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску: Гарантійний внесок вноситься учасником аукціону на поточний рахунок ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів», код ЄДРПОУ 34934987, п/р 26001600589800 в АТ «УкрСиббанк» в м. Києві, код банку 351005.

Крок аукціону та порядок підвищення ціни: крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом.

Порядок ознайомлення з активами у кімнаті даних: Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність ((http://torgi.fg.gov.ua/nda)). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових  Стрільців, 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) ПАТ «АКТАБАНК», 49000. м. Дніпро (стара назва м. Дніпропетровськ), вул. Шевченка, 53, та електронною поштою: (Jarikov@aktabank.com).

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з активом: Жаріков Олександр Сергійович, (097) 895-96-05, м. Дніпро (стара назва м. Дніпропетровськ) , вул. Шевченка, 53, та електронною поштою: Jarikov@aktabank.com

Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 31.01.2017 року

Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10:00 до 12:00

Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 10 хвилин, з часу внесення учасником електронних торгів цінової пропозиції, у випадку, якщо учасником електронних торгів було внесено таку цінову пропозицію, менш як за 1 хвилину до завершення електронних торгів, і так доти, доки не буде визначено переможця електронних торгів.

Адреса для доступу до електронного аукціону: https://cda.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні:

1. В електронній формі на веб-сайті https://cda.com.ua.

2. В паперовому вигляді (заява на участь в електронних торгах та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником або уповноваженим представником) - м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корпус В, 2 поверх, щоденно крім святкових та вихідних з 10.00 год. до 17.00 год. та попередньо зателефонувавши по тел. (044) 360-91-44

Термін прийому заяв на участь в аукціоні: з 13.01.2017 року по 27.01.2017 року до 17 год. 00 хв.

Кінцева дата сплати гарантійного внеску: до 27.01.2017 року о 17 год. 00 хв.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів: обмеження не встановлено

Кожна особа, яка реєструється на аукціоні, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків» затверджені директором ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» 13.06.2016 року та умови публічного договору про надання послуг участі в аукціоні, тексти яких розміщенні на сторінці відповідного лота на веб-сайті: https://cda.com.ua, а також зобов'язана у разі визнання її переможцем сплатити ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону), шляхом вирахування суми винагороди з гарантійного внеску переможця в розмірі, згідно наведених тарифів:

При продажу прав вимоги за кредитними договорами та дебіторської заборгованості:

- якщо остаточна ціна продажу лота складає менше ніж 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 3 % (три відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає понад 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 3 % (три відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот.

При продажу основних засобів, майна банку у вигляді цілісного майнового комплексу та майна банку, щодо обороту якого встановлене обмеження:

- якщо остаточна ціна продажу лота складає менше ніж 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 5 % (п’ять відсотків) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 100 000,00 (ста тисяч) гривень, 00 копійок до 500 000,00 (п'ятисот тисяч) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 4 % (чотири відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 500 000,00 (п'ятиста тисяч) гривень 00 копійок до 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 3 % (три відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок до 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 2 % (два відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 1 % (один відсоток) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок до 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає понад 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот.

Аукціон проводиться за наявності не менше двох зареєстрованих учасників.

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

 

Вимоги до заявників:

Для прийняття участі у відкритих торгах (аукціоні) необхідно пройти реєстрацію на веб-сайті: https://cda.com.ua. Після проходження попередньої реєстрації на веб-сайті: https://cda.com.ua, зареєстрований користувач, повинен подати заявку на участь у відкритих торгах (аукціоні) та документи (в електронному та паперовому вигляді), що перелічені нижче, а також сплатити гарантійний внесок у розмірі 10% (десяти відсотків) від початкової вартості продажу лота.

Заява на участь у відкритих торгах (аукціоні), яка подається в електронній формі має вигляд анкети з переліком полів обов’язкових для заповнення (помічені символом «*»). Заява заповнюється державною мовою.

Заява на участь у відкритих торгах (аукціоні), яка подається в паперовій формі, складається державною мовою (відповідно до зразка, що розміщується на веб-сайті https://cda.com.ua).

До заяви на участь у відкритих торгах (аукціоні) повинні додаватися копії таких документів:

Для юридичних осіб:

- копії установчих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (виданий не пізніше ніж за три дні до дати подання заяви на участь у електронних торгах);

- копія рішення про призначення керівника юридичної особи;

- довіреність видану уповноваженим особам заявника з чітко визначеними повноваженнями представника на подання заяви на участь в електронних торгах, приймання участі в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів та інше (в разі необхідності);

- копії паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 11) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб;

- довідка про банківські та інші реквізити юридичної особи (в довільній формі) із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична особа, якщо вона є не платником ПДВ;

- докази сплати гарантійного внеску (копії платіжних доручень або квитанцій);

- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів купівлі-продажу майна (активів) на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).

Для фізичних осіб-підприємців:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (виданий не пізніше ніж за три дні до дати подання заяви на участь у електронних торгах);

- довіреність видану уповноваженим особам заявника з чітко визначеними повноваженнями представника на подання заяви на участь в електронних торгах, приймання участі в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів та інше (в разі необхідності);

- копії паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 11) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб;

- довідка про банківські та інші реквізити заявника (в довільній формі);

- докази сплати гарантійного внеску (копії платіжних доручень або квитанцій).

Для фізичних осіб:

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довіреність видану уповноваженим особам заявника з чітко визначеними повноваженнями представника на подання заяви на участь в електронних торгах, приймання участі в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів та інше (в разі необхідності);

- копії паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 11) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб (в разі представництва інтересів заявника за довіреністю);

- довідка про відкриття рахунку в банківській установі та реквізитами для повернення гарантійного внеску;

- докази сплати гарантійного внеску (копії платіжних доручень або квитанцій).

Копії документів заявника повинні бути завірені у відповідності до вимог законодавства – для юридичної особи та фізичної особи – підприємця їх печатками (у разі наявності) та підписом керівника (або уповноваженої ним особи), для фізичної особи – її підписом.

Заявники (уповноваженні особи та їх представники) повинні мати право на вчинення правочинів пов’язаних з участю у відкритих торгах (аукціоні).

Переглянути Договір про надання послуг участі в аукціоні

Переглянути Правила проведення відкритих торгів (аукціону)

Скачати заяву на участь у відкритих торгах (аукціоні) для юридичних осіб

Скачати заяву на участь у відкритих торгах (аукціоні) для фізичних осіб