(044) 360-91-44
Сьомі

Лот: 599

Нежитлові приміщення «Офіс банку», заг. пл. 628,3 м2, з меблями та обладнанням, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 34а.

Нежитлова нерухомість
електронні торги
Початкова ціна продажу, грн.:
5 897 396.02
Дата розміщення: 22.12.2016
Завершення прийому заявок: 16.01.2017 15:00:00
Старт: 18.01.2017 10:00:00
Завершення: 18.01.2017 12:00:00

Аукціон завершено.

Місце проведення аукціону: веб-сайт https://cda.com.ua


 ОГОЛОШЕННЯ

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна ПАТ «БАНК ФОРУМ»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу майна, що обліковується на балансі ПАТ «БАНК ФОРУМ»:

 

Лот № 599

Найменування майна: Нежитлові приміщення з меблями та обладнанням.

Стислий опис майна: Нежитлові приміщення «Офіс банку», заг. пл. 628,3 м2, з меблями та обладнанням, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, буд. 34а.

Детальний перелік рухомого майна, що входить до складу лота можна скачати тут.

Власник активу: ПАТ «БАНК ФОРУМ»

Початкова ціна лоту: 5 897 396,02 (п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто сім тисяч триста дев'яносто шість) гривень 02 копійки, у т.ч. ПДВ.

Публічний паспорт активу (посилання): http://torgi.fg.gov.ua:80/112827

Лот № 599 виставляється до продажу на сьомі торги.

№ та дата Рішення виконавчої дирекції ФГВФО/ Комітету з питань організації продажу активів, про затвердження умов продажу: Рішення виконавчої дирекції ФГВФО № 1956 від 29.09.2016 р.

Організатор аукціону: ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів», код ЄДРПОУ 34934987, поштова адреса: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 97, тел. (044) 360-91-44, працює щоденно крім святкових та вихідних з 10.00 год. до 17.00 год., за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корпус В, 2 поверх, веб-сайт - https://cda.com.ua

Розмір реєстраційного внеску: 0,00 грн.

Розмір гарантійного внеску: 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок, без ПДВ.

Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску: Гарантійний внесок вноситься учасником аукціону на поточний рахунок ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів», код ЄДРПОУ 34934987, п/р 26001600589800 в АТ «УкрСиббанк» в м. Києві, код банку 351005.

Крок аукціону та порядок підвищення ціни: 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом.

Порядок ознайомлення з майном: Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17 та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) ПАТ «БАНК ФОРУМ», юридична та фактична адреса: 02100, м. Київ, бульвар Верховної Ради, буд.7), та електронною поштою: Info@forum.ua

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з майном: ПАТ «БАНК ФОРУМ», м. Київ, бул. Верховної Ради, 7, тел. (044) 205-38-91, 205-38-89. Info@forum.ua

Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 18.01.2017 року

Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10:00. до 12:00

Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 10 хвилин, з часу внесення учасником електронних торгів цінової пропозиції, у випадку, якщо учасником електронних торгів було внесено таку цінову пропозицію, менш як за 1 хвилину до завершення електронних торгів, і так доти, доки не буде визначено переможця електронних торгів.

Адреса для доступу до електронного аукціону: https://cda.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні:

1. В електронній формі на веб-сайті https://cda.com.ua.

2. В паперовому вигляді (заява на участь в електронних торгах та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником або уповноваженим представником) - м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корпус В, 2 поверх, щоденно крім святкових та вихідних з 10.00 год. до 17.00 год. та попередньо зателефонувавши по тел. (044) 360-91-44

Термін прийому заяв на участь в аукціоні:

22.12.2016 року - дата початку прийому

16.01.2017 року до 15:00 - дата закінчення прийому

Кінцева дата сплати гарантійного внеску: 16.01.2017 року до 15:00.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів: -

Переможець аукціону підписує протокол та здійснює повну оплату за придбане майно протягом 10 (десяти) банківських днів з дня наступного після закінчення аукціону. Всі витрати, пов’язані з укладенням та нотаріальним посвідченням договору купівлі-продажу, сплатою державного мита (послуг нотаріуса), збору до Пенсійного фонду, зняттям обтяжень та інші сплачує покупець - переможець аукціону.

Аукціон проводиться за наявності не менше двох зареєстрованих учасників.

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

Кожна особа, яка реєструється на аукціоні, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків» затверджені директором ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» 13.06.2016 року та умови публічного договору про надання послуг участі в аукціоні, тексти яких розміщенні на сторінці відповідного лота на веб-сайті: https://cda.com.ua, а також зобов'язана у разі визнання її переможцем сплатити ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону), шляхом вирахування суми винагороди з гарантійного внеску переможця в розмірі, згідно наведених тарифів:

При продажу прав вимоги за кредитними договорами та дебіторської заборгованості:

- якщо остаточна ціна продажу лота складає менше ніж 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 3 % (три відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає понад 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 3 % (три відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот.

При продажу основних засобів, майна банку у вигляді цілісного майнового комплексу та майна банку, щодо обороту якого встановлене обмеження:

- якщо остаточна ціна продажу лота складає менше ніж 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 5 % (п’ять відсотків) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 100 000,00 (ста тисяч) гривень, 00 копійок до 500 000,00 (п'ятисот тисяч) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 4 % (чотири відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 500 000,00 (п'ятиста тисяч) гривень 00 копійок до 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 3 % (три відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок до 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 2 % (два відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 1 % (один відсоток) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок до 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від остаточної ціни продажу лота;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає понад 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот.

 

Вимоги до заявників:

Для прийняття участі у відкритих торгах (аукціоні) необхідно пройти реєстрацію на веб-сайті: https://cda.com.ua. Після проходження попередньої реєстрації на веб-сайті: https://cda.com.ua, зареєстрований користувач, повинен подати заявку на участь у відкритих торгах (аукціоні) та документи (в електронному та паперовому вигляді), що перелічені нижче, а також сплатити гарантійний внесок у розмірі 10% (десяти відсотків) від початкової вартості продажу лота.

Заява на участь у відкритих торгах (аукціоні), яка подається в електронній формі має вигляд анкети з переліком полів обов’язкових для заповнення (помічені символом «*»). Заява заповнюється державною мовою.

Заява на участь у відкритих торгах (аукціоні), яка подається в паперовій формі, складається державною мовою (відповідно до зразка, що розміщується на веб-сайті https://cda.com.ua).

До заяви на участь у відкритих торгах (аукціоні) повинні додаватися копії таких документів:

Для юридичних осіб:

- копії установчих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (виданий не пізніше ніж за три дні до дати подання заяви на участь у електронних торгах);

- копія рішення про призначення керівника юридичної особи;

- довіреність видану уповноваженим особам заявника з чітко визначеними повноваженнями представника на подання заяви на участь в електронних торгах, приймання участі в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів та інше (в разі необхідності);

- копії паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 11) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб;

- довідка про банківські та інші реквізити юридичної особи (в довільній формі) із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична особа, якщо вона є не платником ПДВ;

- докази сплати гарантійного внеску (копії платіжних доручень або квитанцій);

- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів купівлі-продажу майна (активів) на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).

Для фізичних осіб-підприємців:

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (виданий не пізніше ніж за три дні до дати подання заяви на участь у електронних торгах);

- довіреність видану уповноваженим особам заявника з чітко визначеними повноваженнями представника на подання заяви на участь в електронних торгах, приймання участі в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів та інше (в разі необхідності);

- копії паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 11) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб;

- довідка про банківські та інші реквізити заявника (в довільній формі);

- докази сплати гарантійного внеску (копії платіжних доручень або квитанцій).

Для фізичних осіб:

- копія паспорту;

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

- довіреність видану уповноваженим особам заявника з чітко визначеними повноваженнями представника на подання заяви на участь в електронних торгах, приймання участі в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів та інше (в разі необхідності);

- копії паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 11) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб (в разі представництва інтересів заявника за довіреністю);

- довідка про відкриття рахунку в банківській установі та реквізитами для повернення гарантійного внеску;

- докази сплати гарантійного внеску (копії платіжних доручень або квитанцій).

Копії документів заявника повинні бути завірені належним чином у відповідності до вимог законодавства – для юридичної особи та фізичної особи – підприємця їх печатками (у разі наявності) та підписом керівника (або уповноваженої ним особи), для фізичної особи – її підписом.

Заявники (уповноваженні особи та їх представники) повинні мати право на вчинення правочинів пов’язаних з участю у відкритих торгах (аукціоні).

Переглянути Договір про надання послуг участі в аукціоні

Переглянути Правила проведення відкритих торгів (аукціону)

Скачати заяву на участь у відкритих торгах (аукціоні) для юридичних осіб

Скачати заяву на участь у відкритих торгах (аукціоні) для фізичних осіб