(044) 360-91-44
Четверті

Лот: 575

Право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

Кредитні договори
електронні торги
Початкова ціна продажу, грн.:
2 570 802.50
Дата розміщення: 30.11.2016
Завершення прийому заявок: 14.12.2016 15:00:00
Старт: 16.12.2016 10:00:00
Завершення: 16.12.2016 12:00:00

Аукціон завершено.

Місце проведення аукціону: веб-сайт https://cda.com.ua


ОГОЛОШЕННЯ

Фонду гарантування вкладів фізичних осіб щодо проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу активів – прав вимоги за кредитами ПАТ «ВБР»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб повідомляє про проведення відкритих електронних торгів (аукціону) з продажу наступних активів, що обліковуються на балансі

ПАТ «ВБР»:

 

Лот № 575

Найменування активу: Право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення виконання зобов'язань.

Стислий опис активу та забезпечення: Кредитний договір: №ККРОG.44923.014 від 28.02.2013 р.(забезпечення Велика рогата худоба у кількості 2025 голів загальною вагою 761524,0 кг , свині у кількості 3500 голів  загальною вагою 154 934,0 кг Київська обл., Києво-Святошинський р-н, с. Лісне; Київська обл., Бориспільский р-н, с. Дудариків; Чернігівська обл. Козелецький р-н, с. Новий шлях, майнові права на отримання грошових коштів).

Власник активу: ПАТ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ»

Початкова ціна лоту: 2 570 802,50 (два мільйони п'ятсот сімдесят тисяч вісімсот двi) гривні 50 копійок, без ПДВ.

Публічний паспорт активу (посилання): http://torgi.fg.gov.ua:80/116877

Лот № 575 виставляється до продажу на четверті торги.

Організатор аукціону: ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів», адреса для листування: 03150, м. Київ, вул. Горького, буд. 97, код ЄДРПОУ 34934987, тел. (044) 360-91-44, фактична адреса: м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корпус В, 2 поверх працює щоденно крім вихідних та святкових з 10.00 до 17.00.

Розмір реєстраційного внеску: 0,00 грн.

Розмір гарантійного внеску: 257 080,25 (двісті п'ятдесят сім тисяч вісімдесят) гривень 25 копійок, без ПДВ.

Банківські реквізити для зарахування гарантійного внеску: Гарантійний внесок вноситься учасником аукціону на поточний рахунок ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів», код ЄДРПОУ 34934987, п/р 26001600589800 в АТ «УкрСиббанк» в м. Києві, код банку 351005.

Крок аукціону та порядок підвищення ціни: крок аукціону – 1% від початкової ціни продажу за окремим лотом

Порядок ознайомлення з активами: Для ознайомлення з активом у кімнаті даних необхідно подати заявку про зацікавленість у придбанні активу та підписати договір про конфіденційність (посилання на форми заявки та договору (http://torgi.fg.gov.ua/nda). Заявки подаються в паперовому та електронному вигляді на наступні адреси:

1) ФГВФО, 04053, м. Київ, вул. Січових Стрільців, будинок 17, та електронною поштою: clo@fg.gov.ua;

2) ПАТ «ВБР», 01135, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25,  та електронною поштою:

prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua

Контактна особа від банку з питань ознайомлення з майном: Краснікова Ірина Олександрівна , тел. (044) 390-05-34, м. Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 25, адреса електронної пошти: prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua.

Дата проведення відкритих торгів (аукціону): 16.12.2016 року

Час проведення відкритих торгів (аукціону): з 10:00. до 12:00

Час завершення електронних торгів продовжується щоразу на 10 хвилин, з часу внесення учасником електронних торгів цінової пропозиції, у випадку, якщо учасником електронних торгів було внесено таку цінову пропозицію, менш як за 1 хвилину до завершення електронних торгів, і так доти, доки не буде визначено переможця електронних торгів.

Адреса для доступу до електронного аукціону: https://cda.com.ua

Місце та форма прийому заяв на участь в аукціоні:

1. В електронній формі на веб-сайті https://cda.com.ua.

2. В паперовому вигляді (заява на участь в електронних торгах та документи, що додаються до неї, подаються особисто заявником або уповноваженим представником) - м. Київ, вул. Старокиївська, 10Г, корпус В, 2 поверх, щоденно крім святкових та вихідних з 10.00 год. до 17.00 год. та попередньо зателефонувавши по тел. (044) 360-91-44

Термін прийому заяв на участь в аукціоні: 14.12.2016 року до 15 год. 00 хв.

Кінцева дата сплати гарантійного внеску: 14.12.2016 року до 15 год. 00 хв.

Обмеження загальної кількості відкритих торгів: не визначено

Кожна особа, яка реєструється на аукціоні, приймає «Правила проведення відкритих торгів (аукціону) в електронній формі з продажу майна (активів) неплатоспроможних банків» затверджені директором ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» та умови публічного договору про надання послуг участі в аукціоні, тексти яких розміщенні на сторінці відповідного лота на веб-сайті: https://cda.com.ua та зобов'язана у разі визнання її переможцем сплатити ТОВ «Центр з реалізації проблемних активів» винагороду за проведення відкритих торгів (аукціону), шляхом вирахування суми винагороди з гарантійного внеску переможця в розмірі, згідно наведених тарифів:

- якщо остаточна ціна продажу лота складає менше ніж 100 000,00 (сто тисяч) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 5 % (п’ять відсотків) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 3 000,00 (три тисячі) гривень, 00 копійок за кожен лот;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 100 000,00 (ста тисяч) гривень, 00 копійок до 500 000,00 (п'ятисот тисяч) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 4 % (чотири відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 15 000,00 (п'ятнадцять тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 500 000,00 (п'ятиста тисяч) гривень 00 копійок до 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 3 % (три відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 25 000,00 (двадцять п'ять тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень 00 копійок до 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 2 % (два відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 75 000,00 (сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 5 000 000,00 (п’яти мільйонів) гривень 00 копійок до 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 1 % (один відсоток) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 175 000,00 (сто сімдесят п'ять тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає від 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень 00 копійок до 50 000 000,00 (п’ятдесяти мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 250 000,00 (двісті п'ятдесят тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот;

- якщо остаточна ціна продажу лота складає понад 50 000 000,00 (п’ятдесят мільйонів) гривень 00 копійок – винагорода організатора аукціону становить 0,5 % (нуль цілих п’ять десятих відсотка) від остаточної ціни продажу лота, але не більше ніж 500 000,00 (п'ятсот тисяч) гривень 00 копійок за кожен лот.

Аукціон проводиться за наявності не менше двох зареєстрованих учасників.

Відкриті торги (аукціон) не можуть вважатися такими, що відбулися, у разі відсутності кроку відкритих торгів (аукціону) у розрізі лотів або якщо на участь у відкритих торгах (аукціоні) було зареєстровано лише одного потенційного покупця.

 

Вимоги до заявників:

Увага! Учасниками відкритих торгів (аукціону) можуть бути виключно юридичні особи (фінансові установи - банки, або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

Для прийняття участі у відкритих торгах (аукціоні) необхідно пройти реєстрацію на веб-сайті: https://cda.com.ua. Після проходження попередньої реєстрації на веб-сайті: https://cda.com.ua, зареєстрований користувач, повинен подати заявку на участь у відкритих торгах (аукціоні) та документи (в електронному та паперовому вигляді), що перелічені нижче, а також сплатити гарантійний внесок у розмірі 10% (десяти відсотків) від початкової вартості продажу лота.

Заява на участь у відкритих торгах (аукціоні), яка подається в електронній формі має вигляд анкети з переліком полів обов’язкових для заповнення (помічені символом «*»). Заява заповнюється державною мовою.

Заява на участь у відкритих торгах (аукціоні), яка подається в паперовій формі, складається державною мовою (відповідно до зразка, що розміщується на веб-сайті https://cda.com.ua).

До заяви на участь у відкритих торгах (аукціоні) повинні додаватися копії таких документів:

- копії установчих документів (статут, установчий договір, договір про створення підприємства, тощо);

- копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців або Свідоцтва про державну реєстрацію підприємства;

- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (виданий не пізніше ніж за три дні до дати подання заяви на участь у електронних торгах);

- копія рішення про призначення керівника юридичної особи;

- копія рішення (наказу, протоколу) уповноваженого органу/уповноваженої особи заявника про намір взяти участь в електронних торгах;

- копія свідоцтва про реєстрацію фінансової установи та додатку до свідоцтва про реєстрацію фінансової установи (якщо заявник є небанківською фінансовою установою);

- копія свідоцтва про державну реєстрацію банку та банківської ліцензії (якщо заявник є банк);

- копія свідоцтва платника ПДВ та/або витягу з реєстру платника ПДВ, що містить відомості, які є актуальними на дату надання заяви про участь в електронних торгах (якщо заявник  зареєстрований платником ПДВ);

- довіреність видану уповноваженим особам заявника з чітко визначеними повноваженнями представника на подання заяви на участь в електронних торгах, приймання участі в електронних торгах, підписання протоколу електронних торгів та інше (в разі необхідності);

- копії паспорту (сторінки 1, 2, 3, 4, 11) та копії довідки про присвоєння ідентифікаційного номера уповноважених осіб;

- довідка про банківські та інші реквізити юридичної особи (в довільній формі) із зазначенням системи оподаткування, що застосовує юридична особа, якщо вона є не платником ПДВ;

- докази сплати гарантійного внеску (копії платіжних доручень або квитанцій);

- якщо ціна активу, що пропонується до продажу, перевищує обмеження, зазначені в установчих документах (статуті тощо) щодо укладання уповноваженою особою договорів-правочинів від імені юридичної особи, – дозвіл уповноваженого органу юридичної особи на укладання договорів відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов'язання на суму, що перевищує зазначені обмеження (протокол загальних зборів акціонерів (учасників) товариства, рішення спостережної (наглядової) ради тощо).

Копії документів повинні бути завірені печаткою (у разі наявності) та підписом керівника (або уповноваженої ним особи).

Заявники (уповноваженні особи та їх представники) повинні мати право на вчинення правочинів пов’язаних з участю у відкритих торгах (аукціоні).

Переглянути Договір про надання послуг участі в аукціоні

Переглянути Правила проведення відкритих торгів (аукціону)

Скачати заяву на участь у відкритих торгах (аукціоні)